How to deal with the death of someone close?

The death of loved ones is hard, what may cause a temporary helpless feeling. Most people in need of support and assistance, how to deal with it. Mourner have to get death certificate., Funeral home will be taken care for the rest.

 • First, should be death to prove. The fact of the death of the deceased person in the hospital recognizes the physician or paediatrician. Outside the hospital, call to family doctor and ambulance.
 • If the deceased's home, also, you must order transportation 24/7, Phone: +372 5231979
 • Contact Matuselahendused Ltd. half of the funeral service, sand 41 ( II korrus), Tartu or call us to you.
 • Contact your doctor, who shall issue medical death notice.
 • Medical death notice on the basis of the record in local government of the death and will issue a national death certificate. ( Tartu Maavalitsuse rahvastikutoimingute talituses (endine perekonnaseisuosakond) Tiigi tn 12, tel 742 0632. )

Funeral Service

 • In the case of a traditional funeral must also contact cemetary, where watch the out of the burial place and shall specify the funeral time. The rest will be taken care of already in our funeral parlor.
 • We organize for you the deceased's transport (including the refrigeration room), the deceased arranged (washing, dressing, make-up), the funeral ceremony (Funeral speech/( Clerical); Music, the speaker), burial preparation, flower and wreath ordering, the organisation of funeral banquet, gravestones, -the tiles, coffins and urns.

Who can register a death?

 • the husband
 • a relative
 • brother-in-law
 • a deceased person lived with the person
 • the head of the Agency pointed to healthcare
 • a police officer
 • the other person, who has the data of teh dead person.

Application for the registration of death

The death registration must be submitted person to death from or dead person is found after the date of seven days vital statistics statement. The statement may also be fulfilled by the statistics office.

Death register, vital statistics:

 • the County Government of the county capital
 • local government in the municipality- or city municipality

If the city or rural municipality is located in the territory of the County Government, registreerib surma maavalitsus.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul pärast sellekohase avalduse laekumist. Surma registreerimiseks esitatakse:

 • arstlik surmatõend või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks tunnistamise kohta
 • surnu isikut tõendav dokument
 • avaldaja pass või ID-kaart.

Surmatõendi väljastamine

Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse soovi korral surmatõend. Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on riigilõivuvaba. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.

Välisriigis registreeritud surmaandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse eesti, vene või inglise keelde tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid maavalitsusele või Eesti konsulaarametnikule välisriigis.

1. juulist 2009 eraisikutele enam riigi poolt matusetoetust ei maksta. Mõningad kohalikud omavalitsused aga toetavad abivajajaid omapoolse toetusega.

Matta ei tohi enne, kui surm on perekonnaseisuasutuses registreeritud ehk matmine toimub surmatõendi (mitte arstliku) alusel.
Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

Matused

Inimese viimasele teekonnale saatmine võib toimuda mitmel erineval moel. Sõltuvalt inimese tõekspidamistest ja lähtudes kadunu soovidest võib valida kahe põhilise matmisviisi vahel:

 • kirstumatus
 • urnimatus.

Matused jagunevad kaheks: usutavadekohased and secular funeral. Usutavadekohane funeral can take place, for example, in the temple,, the chapel or grave. The same also applies to the case tuhastamismatuse.
Secular funerals usutavadekohasest difference lies only in the, the funeral will not carry out spiritual. Estonia has until now been the preferred usutavadekohased casket funeral. However, in recent years has increased significantly the number of urnimatuste.